Integrované cloudové riešenie na podporu a manažment úloh a projektov


Systém eTask je určený pre riadenie projektových úloh a poskytuje podporu riadiacej a kontrolnej práce vedúcich pracovníkov, manažérov a riešiteľov úloh v tíme. Základnými funkciami sú: zadávanie a priraďovanie úloh, správa úloh, monitoring a evidencia aktivít. Umožňuje dosiahnuť zvýšenie produktivity riadenia riešiteľských tímov tým, že poskytuje komfortný prehľad o stave plnenia úloh a zabezpečuje automatické notifikácie o zmenách stavu úloh.  eTask zabezpečuje on-line dostupnosť aktuálnej projektovej a pracovnej dokumentácie a ukladanie všetkých relevantných informácií ku každej jednotlivej úlohe vrátane obsahu komunikácie užívateľov k danej úlohe.

eTask umožňuje multiplatformový prístup z PC a mobilných zariadení. Medzi poskytované základné vlastnosti správy úloh patria: reporting, prílohy, notifikácie, pripomienky, diskusie, sledovanie zmien, Ganttov diagram, kalendár. 

eTask cez integráciu s Office365 poskytuje vytváranie a editovanie úloh z Outlooku, pripájanie dokumentov z Onedrive, Sharepointu, import/export pre Excel a Project. Dovoľuje využívať komunikáciu cez Skype for Business, prístup k reportom Power BI, automatizáciu workflow s Flow a prihlasovanie cez Azure Active Directory.

eTask umožňuje užívateľom Gmail a G Suite vyžiadanie aktualizovania údajov úlohy prostredníctvom správy cez Gmail, exportovanie dát do formulárov v Docs, koomunikáciu cez Hangouts, pripájanie súborov z Drive, import/export do Sheets, synchronizáciu s Google kalendárom a prihlasovanie cez Google účet.

Systém eTask bol vyvinutý a je dodávaný výhradne našou organizáciou. 
Služba je dodávaná formou nákupu licencií k určeným viazaným emailovým adresám. Implementáciu systému vrátane nastavenia užívateľských práv a prístupov pre každého člena riešiteľského tímu vykonávajú naši pracovníci. Zabezpečujeme základné školenie pre užívateľov (2 dni) a nadstavbu pre projektového manažéra (2 dni) alebo podľa požiadaviek odberateľa. V dodávke systému je zahrnutá on-line podpora a systémová administrácia celého cloudového riešenia vrátane aktualizácií systému na 1 rok. 

Cena riešenia 

 Počet užívateľov Jednotková cena*
 1 - 10 300 €
 11 - 50 250 €
 nad 50 200 €


*Ceny sú bez DPH, nie sme plátcom DPH. 
Kontaktné informácie sú na hlavnej stránke www.informity.org